Prowadzone badania oraz zainteresowania naukowe:

Modelowanie komputerowe procesu produkcji biogazu z uwzględnieniem symulowania nietypowych instalacji. Innowacyjne procesy w technologiach biogazowych i z zakresu innych paliw odnawialnych. Wykorzystanie języka Python/C++ oraz oprogramowania Matlab w modelowaniu procesów biochemicznych.

Artykuły:

  1. Postawa K., Budzianowski W.M. Wyznaczanie parametrów kinetycznych z zestawu danych termograwimetrycznych próbek biomasy. The Selected Works of Wojciech Budzianowski (2013) art. nr 95.
  2. Budzianowski W.M., Postawa K. Renewable energy from biogas with reduced carbon dioxide footprint: Implications of applying different plant configurations and operating pressures, Renewable and Sustainable Energy Reviews (2016)
  3. Budzianowski W.M., Postawa K. Total chain integration of sustainable biorefinery systems, Applied Energy (2016)


Publikacje konferencyjne:

  1. Budzianowski W.M., Zawiślak J.M., Postawa K.: Influence of high pressure anaerobic digestion on energy output and CO2 emissions from biomethane and CHP plants, Proceedings of the 10th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems, SDEWES2015.0140, (2015)
  2. Budzianowski W.M., Postawa K.: Integrated biorefinery systems for biofuels production: A review, Proceedings of the 10th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems, SDEWES2015.0141, (2015, w recenzji)


Wystąpienia konferencyjne:

  1. Postawa, Budzianowski W.M., Two-step anaerobic digestion: state of the art and modeling approaches, Renewable Energy Sources – Research and Business, 2016, Wrocław.