Plan laboratoriów

W tym dziale znajdą Państwo tematykę zajęć, harmonogram spotkań oraz informacje na temat tego jak konstruować sprawozdania.

Laboratorium z Inżynierii Chemicznej (ICC 015005l)

Tematyka ćwiczeń:
Przed każdymi zajęciami należy zapoznać się z instrukcją i posiadać przynajmniej jeden jej egzemplarz na grupę!

 1. Wyznaczanie profilu prędkości płynu w rurociągu o przekroju kołowym (s.19)
 2. Charakterystyka pompy (s.19)
 3. Wyznaczanie współczynnika przepływu w zwężkach pomiarowych dla gazów (s.19)
 4. Wymiennik ciepła typu rura w rurze (s. 21)
 5. Wnikanie ciepła przy wrzeniu cieczy (s.21)
 6. Wpływ energii mieszania na współczynnik wnikania w układzie ciało stałe-ciecz (s.23)
 7. Wyznaczanie WRPT w rektyfikacyjnej kolumnie z wypełnieniem (s.24)
 8. Destylacja z parą wodną (s.24)
 9. Stopień wyekstrahowania w układzie ciecz-ciecz (s.23)

HARMONOGRAM

Nr grupy Tydzień
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
I 1 2 3 4 5 6 7 8 9
II 2 3 1 5 6 4 8 9 7
III 3 1 2 6 4 5 9 7 8

Elementy sprawozdania:

 1. Imiona i nazwiska osób wykonujących sprawozdanie.
 2. Temat ćwiczenia.
 3. Cel ćwiczenia.
 4. Opis aparatury (w tym schemat)
 5. Opis metodyki przeprowadzania pomiarów (rzeczywisty, nie z instrukcji).
 6. Wyniki pomiarów.
 7. Przykładowe obliczenia – jeden przykład dla każdego etapu.
 8. Opracowanie wyników pomiarów i obliczeń.
 9. Wnioski.
 10. Protokół przeprowadzonego doświadczenia – wykonywany w trakcie zajęć.

Należy oddać jedno sprawozdanie na grupę, przy czym punkty 7-9 każdy wykonuje indywidualnie.

Kolokwia:
Przed każdymi zajęciami odbędzie się wejściówka. Będzie obejmowała tylko zakres ćwiczenia wykonywanego na danych zajęciach ćwiczenia. Pytania mogą dotyczyć materiału zawartego w instrukcji jak również podstawowych informacji wykraczających poza jej zakres ale związanych tematycznie.

Warunki zaliczenia:
Należ oddać wszystkie sprawozdania i zaliczyć wszystkie wejściówki na ocenę minimum 3.0. Dodatkowo dopuszczalne jest opuszczenie nie więcej niż 1 zajęć. Zajęcia te należy odpracować w ustalonym indywidualnie terminie oraz oddać sprawozdanie. Ocena końcowa wyliczana jest na podstawie poniższego wzoru:

(Średnia_Sprawozdania + Ocena_Kolokwium)/2