Literatura

Zbiór literatury podstawowej oraz uzupełniającej, czyli publikacji pomocnych w przygotowaniu się do zajęć oraz egzaminu.

LITERATURA PODSTAWOWA

  1. Zadania rachunkowe z inżynierii chemicznej, (pr. zbiorowa pod red. R.Zarzyckiego), PWN W-wa 1980.
  2. Z. Kawala, A. Kołek, M. Pająk, J. Szust, Zbiór zadań z podstawowych procesów inżynierii chemicznej cz. I – III. Skrypty PWr.
  3. Laboratorium Inżynierii Procesowej cz.I. Przenoszenie pędu i procesy mechaniczne oraz cz.II. Przenoszenie ciepła i masy – praca zbiorowa pod redakcją Danuty BelinyFreundlich, Wrocław 1981.
  4. Instrukcje do ćwiczeń, dostępne na stronie Wydziału Chemicznego PWr.


LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

  1. K.F.Pawłow, P.G.Romankow, A.A.Noskow. Przykłady i zadania z zakresu aparatury i inżynierii chemicznej, WNT W-wa 1988