Plan zajęć

Grupa – Poniedziałek 15:15

02.10.2017 – Dzień Rektorski
27.11.2017 – KOLOKWIUM 1
15.01.2018 – KOLOKWIUM 2
22.01.2018 – Kolokwia poprawkowe

Grupa – Wtorek 18:55

31.10.2017 – Godziny Rektorskie (15.00 – 20.35)
21.11.2017 – KOLOKWIUM 1
16.01.2018 – KOLOKWIUM 2
23.01.2018 – Kolokwia poprawkowe