Literatura

Zbiór literatury podstawowej oraz uzupełniającej, czyli publikacji pomocnych w przygotowaniu się do zajęć oraz egzaminu.

LITERATURA PODSTAWOWA

  1. Dobrzański T.: Rysunek techniczny maszynowy, WNT, Warszawa 2010.
  2. Pikoń A.: AutoCAD 2011. Pierwsze kroki, Helion, 2011.


LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

  1. Burcan J.: Podstawy rysunku technicznego, WNT, 2010.
  2. Jaskulski A.: AutoCAD 2011/LT2011+ kurs projektowania parametrycznego i nieparametrycznego 2D i 3D: wersja polska i angielska, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.