Instrukcje laboratoryjne

Przed każdymi zajęciami należy zapoznać się z instrukcją dotyczącą doświadczenia, które ma być wykonane. Każda grupa jest też zobowiązania posiadać na zajęciach przynajmniej jeden egzemplarz tej instrukcji.

1. Badanie nieustalonego ruchu ciepła w ciałach stałych 1 pdf_icon
2. Wnikanie ciepła podczas filmowego spływu grawitacyjnego pdf_icon
3. Badanie płaszczowo-rurkowego wymiennika ciepła pdf_icon
4. Badanie nieustalonego ruchu ciepła w ciałach stałych 2 pdf_icon
5. Ogrzewanie i oziębianie cieczy w warunkach konwekcji naturalnej pdf_icon
6. Wymiennik ciepła typu rura w rurze pdf_icon
7. Chłodnica powietrzna pdf_icon
8. Wnikanie ciepła przy wrzeniu cieczy pdf_icon
9. Badanie płytowego wymiennika ciepła pdf_icon

Źródło: instrukcję pochodzą ze strony Zakładu Inżynierii Chemicznej Politechniki Wrocławskiej, http://www.iic.pwr.wroc.pl/