Literatura

Zbiór literatury podstawowej oraz uzupełniającej, czyli publikacji pomocnych w przygotowaniu się do zajęć oraz egzaminu.

LITERATURA PODSTAWOWA

  1. A. Kmieć, Procesy cieplne i aparaty, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2005.
  2. A. Skoczylas, Przenoszenie ciepła, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 1999.
  3. A. Kawala, M. Pająk, J. Szust, Zbiór zadań z podstawowych procesów inżynierii chemicznej. Część 2. Przenoszenie ciepła, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 1987.
  4. http://www.iic.pwr.wroc.pl/index.php/dydaktyka/43-kierunkowe/procesy-cieplne

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

  1. T. Hobler, Ruch ciepła i wymienniki, Wydawnictwo Naukowo Techniczne, Warszawa, 1979.
  2. A. Skoczylas, J. Dziak, Procesy cieplne w inżynierii chemicznej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2015