Plan laboratoriów

W tym dziale znajdą Państwo tematykę zajęć, harmonogram spotkań oraz informacje na temat tego jak konstruować sprawozdania.

Tematyka ćwiczeń:

 1. Badanie nieustalonego ruchu ciepła w ciałach stałych 1 (s. 21)
 2. Wnikanie ciepła podczas filmowego spływu grawitacyjnego (s. 21)
 3. Badanie płaszczowo-rurkowego wymiennika ciepła (Hala Technologiczna)
 4. Badanie nieustalonego ruchu ciepła w ciałach stałych 2 (s. 21)
 5. Ogrzewanie i oziębianie cieczy w warunkach konwekcji naturalnej (s. 21)
 6. Wymiennik ciepła typu rura w rurze (s. 21)
 7. Chłodnica powietrzna (s. 19)
 8. Wnikanie ciepła przy wrzeniu cieczy (s. 21)
 9. Badanie płytowego wymiennika ciepła (s. 21)

Przed każdymi zajęciami należy się zapoznać z instrukcją. Należy znać i rozumieć postawy wykonywanego doświadczenia.

HARMONOGRAM

Nr grupy Tydzień
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
I 1 2 3 4 5 6 7 8 9
II 2 3 1 5 6 4 8 9 7
III 3 1 2 6 4 5 9 7 8

Elementy sprawozdania:

 1. Imiona i nazwiska osób wykonujących sprawozdanie.
 2. Temat ćwiczenia.
 3. Cel ćwiczenia.
 4. Opis metodyki przeprowadzania pomiarów – rzeczywisty, nie z instrukcji.
 5. Wyniki pomiarów – przejrzyste i uporządkowane.
 6. Przykładowe obliczenia – jeden przykład dla każdego etapu.
 7. Opracowanie wyników obliczeń.
 8. Wnioski z przeprowadzonego doświadczenia i uzyskanych wyników.

Do sprawozdania należy dołączyć protokół przeprowadzonego doświadczenia – wykonywany w trakcie zajęć. Należy oddać jedno sprawozdanie na grupę, przy czym punkty 5-8 każdy wykonuje indywidualnie.

Wejściówki:
Przed każdymi zajęciami odbędzie się krótka wejściówka (dla każdej grupy oddzielnie), sprawdzająca przygotowanie do wykonania doświadczenia. Średnia z wejściówek i sprawozdań będzie podstawą do wystawienia oceny końcowej.